Μενού Κλείσιμο

ΕΝΤΥΠΑ Α4 – MyDATA

  • Διαμορφώνουμε από την αρχή το νέο σας έντυπο Α4, ερχόμενοι σε άμεση επικοινωνία με τον προγραμματιστή που έχετε συνεργασία, για τα υποχρεωτικά ΠΛΕΟΝ έντυπα MyDATA.
  • Σχεδιάζουμε το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σας έντυπο με τα στοιχεία και το λογότυπο του γραφείου σας
  • Σας παραδίδουμε 15 σελίδες ως δείγμα για τις δοκιμές του προγραμματιστή σας
  • Έπειτα απο την τελική σας έγκριση, εκτυπώνουμε τα τιμολόγια σας, βάσει των χρωματικών αποδόσεων που έχετε επιλέξει.
  • Παραδίδουμε στο χώρο σας
error: Content is protected !!